Delizius Deluxe

Privatlivspolitik

Selskabsoplysninger: Med denne Fortrolighedspolitik regulerer vi indsamling og behandling af data af personlig karakter, som du giver til os på baggrund af adgang, navigering, registrering og brug af denne hjemmeside, som der opnås adgang til via denne URL www.deliziusdeluxe.com (herefter Hjemmesiden eller Delizius Deluxe). I overensstemmelse med lov 34/2002 per den 11. juli vedrørende informationssamfundstjeneste og elektronisk handel, og i overensstemmelse med fastsættelserne i artikel 10 i den førnævnte lov er ejeren af hjemmesiden NINE NYE INVESTERINGER SL med NIF/CIF (Skatteidentifikationsnummer): B98019235. Selskabsregistret i Valencia. Volumen: 8858. Side: 108. Ark: 128015 og kontor for registrering: Calle Enguera, 7. Postnummer: 46018. By: Valencia. Provins: Valencia.

Accept og Samtykke I overensstemmelse med betingelserne i den generelle databeskyttelsesforordning-EU-2016/679 fastsat af Europa-Parlamentet og Rådets gældende per den 27. april 2016 oplyser vi dig om, at udfyldelse af enhver formular, som du finder på denne hjemmeside, eller afsendelse af en e-mail til en af vores e-mailadresser indebærer accept af denne fortrolighedspolitik samt tilladelse til at hjemmesidens administrator kan behandle de personlige data, som du overfører til os, og som vil blive inkluderet i filen, som tilhører den dataansvarlige og/eller administrator af hjemmesiden.

Brugeren erklærer, at han eller hun har modtaget information om betingelserne for databeskyttelse af personlige data, og at brugeren accepterer og giver sit samtykke til den automatiserede behandling af dem af Dlizius Deluxe på den måde og til de formål, som angivet i denne fortrolighedspolitik.

Databehandling: DAlle de data, som vi har adgang til, uanset om de kommer fra en kontaktformular, registrering på hjemmesiden, eller i forbindelse med købsprocessen af vores produkter, vil blive inkluderede i en fil, som Delizius Deluxe benytter til databehandling, uanset om den er automatiseret eller ej, med det formål til at kunne være i stand til at administrere dine anmodninger, behandle din registrering og, når det kommer til det, at behandle din bestilling og levere dig ordren.

Når du accepterer denne fortrolighedspolitik giver du os også dit samtykke til at vi kan sende dig vores egen reklamer eller annoncer fra andre virksomheder i gruppen, med information om den seneste udvikling og relaterede produkter relateret til de varer, som tilbydes på hjemmesiden, medmindre du udtrykkeligt har afvist det. Dog kan du til hver en tid trække dit samtykke tilbage ved at sende sen e-mail til os på info@deliziusdeluxe.com

Derudover, når denne fortrolighedspolitik accepteres, giver brugeren accept til de e-mailtjenesteydelser, som muligvis kan blive brugt til afsendelse af kommerciel kommunikation. Brugeren giver samtykke til denne kommercielle kommunikation, som inkluderer lagerenheder eller reklame-cookies, som vil blive installeret i deres browser.

E-mail tjenesteydelserne anvendes til det formål med at levere mere information om produkter eller tjenester, som kan interessere brugeren gennem:

· Installering af lagrings- og datagendannelsesenheder eller cookies på terminaludstyr med enhver e-mail, som sendes til brugerne.

· Afsendelse af e-mails med kommerciel kommunikation, hvor cookies er blevet installeret, når du besøger en hjemmeside eller via en e-mail. Under alle omstændigheder, accepterer brugeren at Delizius Deluxe kan anvende cookies, når han eller hun accepterer fortrolighedspolitikken og politikken for databeskyttelse på hjemmesiden, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Brugeren har altid mulighed for at konfigurere deres browser til at advare om modtagelse af cookies, samt at forhindre installation af cookies på deres computer. Tjek venligst instruktioner og vejledninger for din browser for mere information. Du kan opnå mere information om hvordan cookies fungerer, ved at tjekke dette link. Brugeren garanterer at de oplyste personlige data er sandfærdige. Under alle omstændigheder har brugeren ansvar for sandfærdigheden af de leverede data. Delizius Deluxe forbeholder sig retten til at ekskludere enhver bruger, som har leveret falske data til de registrerede tjenester, til trods for andre gældende handlinger i henhold til loven. Det anbefales at brugeren er omhulige i forbindelse med databeskyttelse og anvender sikkerhedsværktøjer, Delizius Deluxe påtager sig intet ansvar for tyveri, uautoriserede ændringer eller datatab.

Du kan sende din kommunikation og udøve dine rettigheder til adgang, rettelse, annullering og indsigelse til e-mailadressen info@deliziusdeluxe.com. For at kunne udøve disse rettigheder er du forpligtet til at bevise din identitet ved at sende en fotokopi af dit nationale identificeringsdokument eller enhver anden juridisk gyldig metode.

Sikkerhedsforanstaltninger: MDelizius Deluxe opretholder sikkerhedsniveauer til beskyttelse af personlige data i overensstemmelse med LOPD (den spanske lov for databeskyttelse) og det kongeligt dekret 1720/2007 per den 21. december, som godkender forordningen om udvikling af LOPD, der indeholder personlige data, og som har etableret alle de tekniske foranstaltninger inden for sine beføjelser til forhindring af tab, misbrug, ændring, uautoriseret adgang og tyveri af de data, som brugeren leverer via hjemmesiden, og oplyser dig med forbehold at sikkerhedsforanstaltninger på Internettet ikke er uigennemtrængelige.

I overensstemmelse med den gældende lovgivning forpligter Delizius Deluxe sig til at opretholde tavshedspligt og fortrolighed med hensyn til de personlige data, som er inkluderede i den automatiserede fil, samt at sørge for sikker behandling af de overførsler, som eventuelt kan finde sted, hvis det er relevant.