Delizius Deluxe

Polityka prywatności

Informacja o firmie: Poprzez niniejszą Politykę Prywatności regulujemy gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, przekazywanych nam w wyniku dostępu, nawigacji, rejestracji i korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem URL www.deliziusdeluxe.com (dalej: Strona Internetowa lub Delizius Deluxe). Zgodnie z Ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego oraz zgodnie z wymogiem art. 10 wyżej wymienionej Ustawy, właścicielem strony internetowej jest NINE NEW INVESTMENTS S.L. o numerze identyfikacji podatkowej NIF/CIF: B98019235. Rejestr handlowy w Walencji. Tom: 8858. Strona: 108. Arkusz: 128015, z siedzibą spółki pod adresem: Calle Enguera, 7. Kod pocztowy: 46018. Miasto: Valencia. Prowincja: Valencia.

Zgoda i Akceptacja: Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych-UE-2016/679, zatwierdzonego przez Parlament i Radę Europy w dniu 27 kwietnia 2016 r., Informujemy, że wypełnienie dowolnego formularza istniejącego na stronie internetowej, bądź wysłanie wiadomości e-mail na którąkolwiek z naszych skrzynek pocztowych oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności, a także upoważnienie administratora strony internetowej do przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych, które zostaną włączone do pliku będącego własnością Odpowiedzialnego za ich Przetwarzanie i / lub administratora strony internetowej. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych oraz akceptuje i wyraża zgodę na ich zautomatyzowane przetwarzanie przez Delizius Deluxe, we wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności celach oraz sposobie.

Przetwarzanie danych: Wszystkie dane, do których mamy dostęp za pośrednictwem wypełnionego przez Państwa formularza kontaktowego, rejestracji na Stronie Internetowej czy uzupełnieniu informacji w celu dokonania zakupu naszych produktów, zostaną zapisane w pliku, będącym własnością Delizius Deluxe, który zostanie przetworzony, w sposób zautomatyzowany lub nie, w celu obsługi Państwa zapytania, przeprowadzenia rejestracji, a gdy nadejdzie czas, zarządzenia zakupem oraz wysłaniem Państwa zamówienia. Ponadto, akceptując niniejszą Politykę Prywatności, wyrażają Państwo jednoczesną zgodę na otrzymywanie reklam pochodzących od naszej firmy, bądź innej firmy z naszej grupy, na temat nowości i produktów powiązanych z tymi, które oferujemy na Stronie Internetowej, chyba że otrzymamy od Państwa wyraźny sprzeciw przeciwko ich otrzymywaniu. Niemniej jednak, w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać to przyzwolenie, pisząc do nas na adres info@deliziusdeluxe.com Jednocześnie, akceptując niniejszą Politykę Prywatności, Użytkownik akceptuje także usługę e-mail retargeting, za pośrednictwem której mogą mu być przesyłane informacje handlowe. Użytkownik daje przyzwolenie na to, by wspomniane informacje zawierały nośniki danych bądź pliki cookies w celach reklamowych, które zostaną zainstalowane w jego przeglądarce. Celem usługi e-mail retargeting jest dostarczenie dodatkowych informacji o produktach lub usługach, które mogą zainteresować Użytkownika poprzez: · Instalowanie na urządzeniach końcowych nośników do przechowywania i udostępniania danych lub plików cookies, dostarczanych użytkownikom w niektórych wiadomościach e-mail. · Wysyłanie wiadomości e-mail z informacjami handlowymi, w których zostały zainstalowane pliki cookies, poprzez odwiedzenie strony internetowej lub zainstalowanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej. W każdym przypadku użytkownik, akceptując politykę ochrony danych i prywatności na Stronie Internetowej akceptuje również, o ile wyraźnie nie określono inaczej, że Delizius Deluxe może korzystać z plików cookies. W każdym przypadku użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki tak, aby była powiadamiana o otrzymaniu plików cookies i zapobiegała ich instalacji na komputerze. W celu poszerzenia niniejszych informacji, należy zapoznać się z instrukcjami i podręcznikami przeglądarki. Więcej informacji o tym, jak działają pliki cookies, można uzyskać pod tym linkiem. Użytkownik gwarantuje prawdziwość podanych danych osobowych. Użytkownik w każdym przypadku odpowie za wiarygodność podanych danych, przy czym Delizius Deluxe zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zarejestrowanych usług każdego Użytkownika, który podał nieprawdziwe dane, bez uszczerbku dla innych działań, których podjęcie może być wymagane przez prawo. Zaleca się zachowanie najwyższej staranności w zakresie Ochrony Danych poprzez stosowanie narzędzi bezpieczeństwa, a Delizius Deluxe nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku kradzieży, modyfikacji lub utraty nielegalnych danych. . Mogą Państwo korzystać z prawa do dostępu do swoich danych, ich korygowania, anulowania, bądź wyrażenia sprzeciwu, kierując swoje wiadomości na adres e-mail info@deliziusdeluxe.com W celu skorzystania z tych praw należy udokumentować swoją osobowość, wysyłając kserokopię dokumentu tożsamości lub za pomocą innego ważnego prawnie sposobu.

Środki bezpieczeństwa: Delizius Deluxe gwarantuje stopnie bezpieczeństwa w odniesieniu do ochrony danych osobowych zgodne z hiszpańską Ustawą Organiczną o Ochronie Danych Osobowych (LOPD) oraz Dekretem Królewskim 1720/2007 z 21 grudnia, zatwierdzającym Rozporządzenie o rozwoju LOPD, zawierającej dane o charakterze osobowym; a także zastosował wszelkie możliwe środki techniczne zapobiegające utracie, niewłaściwemu użyciu, modyfikacji, nieuprawnionemu dostępowi i kradzieży danych, udostępnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej, jednocześnie informując, że środki bezpieczeństwa stosowane w Internecie nigdy nie mogą być w pełni zagwarantowane. Delizius Deluxe, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, zobowiązuje się do spełnienia obowiązku zachowania tajemnicy i poufności w odniesieniu do danych osobowych zawartych w automatycznie utworzonym pliku, a także do zapewnienia ich bezpiecznego przetwarzania podczas wszelkich transferów, jakie mogą w tym przypadku wystąpić.