Delizius Deluxe

Polityka prywatności

Ogólne: Korzystanie ze strony internetowej i/lub rejestrowanie się jako użytkownik oznacza akceptację tych warunków.

Prywatność: Zgodnie z Prawem o Ochronie Danych Osobowych i Prawem 34/2002 Usług Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego (LSSI) z 11 lipca, inforumujemy, że dane osobowe dostarczone przez Państwa w jakimkolwiek formularzu tej strony internetowej zostaną dołączone do kartotek komputerowych, które są własnością i odpowiedzialnością DeliziusDeluxe i będą przetwarzane automatycznie tylko i wyłącznie po to, aby ułatwić administrację naszych relacji handlowych i/lub pozwolić na realizację usług dokładnie opisanych na tej stronie internetowej. Mają Państwo prawo do wglądu, poprawy, anulowania lub sprzeciwu, który gwarantuje Państwu Prawo 15/1999 Ochorny Danych Osobowych (LOPD) i prawo 34/2002 Usług Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego (LSSI), przez powiadomienie pocztowe, e-mailem lub bezpośrednio przez stronę internetową. DeliziusDeluxe zatrzymuje sobie prawo do modyfikacji polityki prywatności lub warunków użytkowania naszych usług z powodu adaptacji obowiązującego ustawodawstwa lub z innych powodów, dlatego też zaleca się użytkownikowi przeglądanie od czasu do czasu tej strony, ponieważ użytkowanie jej przez użytkownika oznacza akceptację polityki prywatności oraz obowiązujących w danym momencie warunków użytkowania.

Własność: Ta strona internetowa jest własnością DeliziusDeluxe, tak jak i wszystkie prawa do jej zawartości, zdjęć, tekstów, projektu i software. Wszystkie elementy tej strony, włączając bez ograniczeń jej projekt i zawartość są chronione przez prawa Własności Intelektualnej, Własności Przemysłowej i traktaty międzynarodowe odnoszące się do Praw Autorskich.

Użytkowanie jej zawartości: Jeśli nie ma wyraźnego zezwolenia na to od DeliziusDeluxe, to nie mogą Państwo przetwarzać, przesyłać lub wykorzystywać zawartości tej strony internetowej pod żadnym warunkiem.

Zobowiązania: Mimo że DeliziusDeluxe dokłada wszelkiego wysiłku by zagwarantować precyzyję oraz dokładność zawartości tej strony internetowej, ta jednak może zawierać błędy lub niedokładności. Dlatego też nie gwarantujemy wiarygodności, niezawodności lub dokładności jej zawartości. DeliziusDeluxe odmawia odpowiedzialności za informację zawartą na trzecich stronach internetowych, połączonych linkami ze stronami internetowymi DeliziusDeluxe. Pod żadnym warunkiem DeliziusDeluxe nie będzie odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju szkody, które mogłyby wyniknąć lub być powiązane z użytkowaniem tej strony internetowej. Powinni Państwo zrekompensować DeliziusDeluxe wszystkie szkody, które wynikną z niestosowania się przez Państwa do obowiązujących warunków lub z użycia zawartości strony bez uprzedniej autoryzacji.

Podzielność: Jeśli jakakolwiek klauzula obecnych warunków nie jest ważna lub stanie się nieważna lub nie będzie mogła zostać zrealizowana przez obowiazujące prawo, dana klauzula nie będzie mieć mocy, ale tylko w przypadku danego braku ważności i nie będzie wpływać na żadne inne klauzle obecnych warunków.

Ustawodawstwo i prawodawstwo stosowane: Te warunki użytkowania muszą być interpretowane i są regulowane przez obowiązujące hiszpańskie ustawodawstwo. Jakiekolwiek niezgody wywodzące się z tych warunków będą rozstrzygane przed trybunałami Walencji, w Hiszpanii. Niemniej jednak to nie uniemożliwi DeliziusDeluxe rozwiązania jakiegokolwiek sporu w innym kompetentnym okręgu sądowym.

Modyfikacje: DeliziusDeluxe zatrzymuje sobie prawo do zmiany zawartości strony internetowej w dowolnym momencie i bez uprzedniego zawiadomienia.

Ta strona internetowa wykorzystuje technologię etracker(www.etracker.com) by zbierać dane na temat postępowania odwiedzających. Owe dane będą zbierane anonimowo do celów marketingowych oraz optymalizacji. Wszystkie dane odwiedzających będą zapisywane z identyfikatorem anonimowego użytkownika by wypełnić profil użytkowania. Mogą zostać użyte cookies do zbierania i przechowywania danych, ale są one anonimowe. Dane nie będą używane do identyfikacji personalnej odwiedzającego i nie będą dodawane do żadnych danych osobowych. Można odmówić zbierania i przechowywania danych w każdym momencie w sprawie następujących usług.